Gilgamesh i fragmenter

Hans Jørgen Lundager  og Peter Ejlerskov.

Hvad kan en mere end 3000 år gammel fortælling sige om mennesker i det 21. århundrede?

Den nyeste publikation fra Philosophia sætter kød og blod på den urgamle fortælling om Gilgamesh, konge af Uruk, menneske og gud på samme tid. Professor, Dr. Theol., Hans Jørgen Lundager Jensen har skrevet et essay om den oldgamle actionhelt, og billedkunstneren Peter Ejlerskov har ladet sig inspirere til tegninger og grafik – alt sammen med det formål at give en fortolkning af Gilgamesh-eposset i det 21. århundrede.

Og hvad kan en gammel fortælling sige mennesker i dag? Først og fremmest at uregerlig drift, uhæmmet hærgen, mord og slagteri tilhører alle tidsepoker. Men også at skrøbelighed, kærlighed og søgen efter svar er grundvilkår for alle mennesker igennem alle tider.

Eposset om Gilgamesh er ikke nyt. Det er skrevet for mere end 3000 år siden og dermed ældre end Homers store digte Illiaden Odyséen – og ældre end Det Gamle Testamente. Mange steder er der således klare ligheder imellem disse historier, ikke mindst til GT. Gilgamesh er skrevet på akkadisk, nedfældet med kileskrift på lertavler. Efter mere end 3000 år er der således stykker og bidder af tavlerne, som er tabt for eftertiden.

Gilgamesh i fragmenter indeholder mere end 40 tegninger og teksthenvisninger. Udgives i hardcover

225,00 kr.