Niels Bohr: Filosofiske skrifter, bind I

Niels Bohr

I anledning af 100-året for Niels Bohrs atommodel, udgiver Forlaget Philosophia, i samarbejde med Niels Bohr Arkivet, et 4-binds værk af Bohrs filosofiske skrifter. Nu foreligger det første bind i serien, ”Atomteori og naturbeskrivelse”, der fokuserer på tanken om komplementaritet, som fundamentet i Niels Bohrs filosofiske betragtninger.

189,00 kr.

Komplementaritet og atomteori

I dette første bind af Niels Bohr: Filosofiske Skrifter er den tekst, hvori Bohr introducerer til tanken om komplementaritet – kernebegrebet i hans filosofiske refleksioner. I bogens indledning udfolder Niels Bohr den filosofiske forståelsesramme, hvor komplementaritetsopfattelsen opstår.

Bohr forklarer hvordan klassiske, filosofiske problemstillinger hænger sammen med de filosofiske overvejelser, der opstår i forbindelse med udviklingen og tolkningen af atomteori og kvantefysik. Han kommer bl.a. ind på forholdet mellem teori og praksis, anskuelse og tænkning.

NIels Bohr: Filosofiske Skrifter bind I indeholder også en historisk gennemgang af atomteorien og kvantemekanikkens opståen og udformning.

 

Københavnertolkningen af kvantemekanikken

Indholdet i Niels Bohr: Filosofiske Skrifter bind I, er udvalgt af Niels Bohr selv. I mange år (1934-58) var det den eneste bog, som gjorde Bohrs filosofiske tanker alment tilgængelige – både i Danmark og resten af verden.Ofte blev disse tanker betegnet “Københavnertolkningen af kvantemekanikken”.

ISBN: 978-87-88663-95-2. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2013 og er på 96 sider. 

 

Vægt 0,180 kg