Når værker kommer til verden

Dieter Henrich

Hvordan bliver et filosofisk værk til?

Når værker kommer til verden udforsker tilblivelsen af nogle af de mest betydningsfulde filosofiske konceptioner i den europæiske filosofis nyere historie fra Descartes og Kant til Hegel og Wittgenstein. Henrich undersøger deres forhold til det bevidste liv, som det er et menneskeligt vilkår at skulle føre.

219,00 kr.

Hvad filosofi er, har i sidste ende at gøre med, hvad den udgør i et menneskeliv i form af en uadskillelig dobbelthed af erkendelsesbestræbelse og livsorientering. Dieter Henrich tager os således med ind i hjertet af den filosofiske tænkning, hvor pulsen i nogle af filosofihistoriens mest indflydelsesrige hovedværker viser sig at udspringe af forholdet mellem tænkerens subjektivitet og hans oprindelige indsigt.

Når værker kommer til verden er udstyret med et velstruktureret forord, som er skrevet af Anders Moe Rasmussen og Sune Liisberg. Heri gennemgås Når værker kommer til verdens grundlæggende pointer, og der introduceres til Dieter Henrichs øvrige produktion.

ISBN: 978-87-88663-84-6. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2013 og er på 202 sider.

 

Uddrag af anmeldelser fra udlandet:

 “Henrich henviser igen og igen til det forhold, at filosofiske hovedværker kan ses under aspektet “litterær produktion”, hvorfor det er på høje tid at skrive en filosofiens litteraturhistorie.”

 – Dorethee Arndt, Berliner Litteraturkritik

 

“Sjældent finder man på dette niveau (…) en filosoferen, der er så velovervejet fremlagt og præcis formuleret.”

 – Helmuth Mayer, Frankfurter Allgemeine

 

Uddrag af anmeldelse i Medlemskommunikation, Læreruddannelsens Religionslærerforenings medlemsblad:

 “Henrich foreligger nu, meget fortjenstfuldt, på dansk med en i omfang lille bog, men i indhold koncentreret, tankerig.”

“Bogen er overordentlig væsentlig.”

“Denne bog .. uddyber … selve undfangelsen af en filosofisk indsigt. Ikke bare en idé, ikke bare en løsning på et problem, men en ny samlet konception af verden.”

Bogen argumenterer for, at “tre ting kan og bør orientere filosofien i en sammenhængende, kompleks problemstilling, nemlig subjektivitet, metafysik og modernitet.”

“Sune Liisberg og Anders Moe Rasmussen har skrevet en veloplagt, vidende og informativ introduktion til både bogen og Henrichs forfatterskab.”

– Johannes Adamsen, lektor, ph.d., Læreruddannelsen i Aarhus

Vægt 0,400 kg