Erkendelse, moral og system

Carsten Fogh Nielsen og Thomas Larsen (red.)

Målet med Erkendelse, moral og system – otte læsninger i Kants filosofi er at give en dansksproget introduktion til og diskussion af en række af de væsentligste temaer i Kants filosofi, som kan hjælpe folk i gang med læsningen af Kant. Antologien er først og fremmest tænkt som en hjælp til dem, der ønsker et springbræt ind i Kants filosofi, men er samtidig et bidrag til den fortsatte diskussion af Kant blandt danske forskere og filosoffer.

99,00 kr.

Den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) er ikke blot en af oplysningstidens betydeligste filosoffer, men en af den vestlige filosofis væsentligste tænkere i det hele taget. Hos Kant sammentænkes og syntetiseres en lang række af den filosofiske traditions vigtigste grundtanker, samtidig med at denne tradition selv udsættes for en sønderlemmende kritik. Kants værker – ikke mindst hans berømte tre kritikker, Kritik af den rene fornuft, Kritik af den praktiske fornuft samt Kritik af dømmekraften – er et ambitiøst forsøg på at favne spørgsmålet om den menneskelige eksistens i sin totalitet. Kants mål er intet mindre end at give en systematisk, rationel og principielt altomfattende filosofisk redegørelse for mennesket og for den verden, mennesket er en del af.

Efter Kant var filosofien ikke den samme som før, og hvad enten man er enig med Kant eller ej, udgør hans filosofi et af de bestemmende omdrejningspunkter i den moderne filosofis udvikling. Indenfor de seneste år er en lang række af Kants værker – heriblandt de tre kritikker – blevet oversat til dansk. At Kants filosofi dermed er blevet tilgængelige for en ny og større målgruppe betyder dog ikke, at det er let for den uindviede at sætte sig ind i Kants tanker.

ISBN: 978-87-88663-69-3. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2010 og er på 234 sider.

Vægt 0,540 kg