Åbenbaringens filosofi

For første gang på Dansk, den revolutionære tænknings bibel

Ingen forelæsningsrække på et Universitet har ændret det politiske og akademiske klima i hele Verden mere end Schellings tiltrædelses forelæsninger ved Universitet i Berlin 1841-2; Åbenbaringens filosofi

Blandt tilhørerne var Alexander von Humboldt, Friedrich Engels, Mikhail Bakunin og Johannes Burkhardt og danskerne Søren Kierkegaard og Henrik Steffens
Afslutningen af forelæsningsrækken blev markeret af et fakkeltog i Berlins gader 1842
Schelling fremlægger i teksten sin nye, såkaldte, positive filosofi, der omhandler forholdet mellem tænkning og virkelighed
Det er Marx, der er kendt for det diktum, at ”hidtil har filosofferne kun fortolket virkeligheden. Nu gælder det om at forandre den”; men ideen kommer fra Schellings forelæsninger og inspirerede bl.a. Engels til – før Marx – at udkaste ideen om en ”kritik af den politiske økonomi”
Kierkegaard blev også inspireret. Den analyse af forholdet mellem Gud, Jesus og Menneskehed, der udfoldes af Schelling som ”den sande Kristendom”, er grundpillen i flere af Kierkegaards værker, såsom Filosofiske Smuler, Afsluttende Uvidenskabeligt Efterskrift og Sygdommen til Døden.

179,00 kr.