Teknologi og virkelighed

Jan Kyrre Berg Olsen og Stig Andur Pedersen (red.)

Antologi bestående af oversættelser af en række af de vigtigste tekster indenfor teknologi-filosofien, og den første danske udgivelse af sin art på området.

50,00 kr.

Vi befinder os midt i en virkelighed fuld af artefakter. Det kan være redskaber, apparater, værker og produkter, men også komplekse helheder som lufthavne, hospitaler eller militære overvågningssystemer. Teknologi er derfor mere end blot teknik, elektronik eller informationsteknologi. Teknologi er en afgørende del af vore omgivelser i det hele taget. Den præger vort samfund, vore politiske muligheder, videnskaberne, og de menneskelige erfaringer i øvrigt. At give en pejling på tidens teknologier er i sidste instans at give en karakteristik af det moderne menneske: Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? og Hvad bør vi gøre? Således er teknologifilosofi blevet en central akademisk disciplin, hvor samspillet mellem artefakterne, samfundene og det moderne individ analyseres og vurderes historisk, ontologisk, erkendelsesteoretisk, kulturfilosofisk, etisk og eksistentielt. I Teknologi og virkelighed foreligger filosofiske tekster, som i løbet af det tyvende århundrede har gjort teknologifilosofien til den vigtige disciplin, den er i dag.

Teknologi og virkelighed er en antologi bestående af oversættelser af en række af de vigtigste tekster indenfor teknologiforskning, og er den første danske udgivelse af sin art på området.

Bogen falder tematisk i seks dele, der hver indkredser teknologifilosofiens kernefelter:

Myten om fremskridtet

Hvad er teknologi?

Teknologi og videnskab

Teknologi og erkendlese

Teknologi og information, samfund og politik

Teknologi, etik og eksistens.

Hver del indledes af en kort introduktion forfattet af redaktørerne som desuden har forsynet bogen med en udførlig indledning.

Artiklerne spænder kronologisk fra Ernst Cassirer (1930) til de nyeste klassikere indenfor de såkaldte Science and Technology Studies, blandt andet af Don Ihde.

Teknologi og virkelighed er en basisbog for mange forskellige faggrupper indenfor blandt andet filosofi, IT, design, arkitektur og organisation.

ISBN: 87-88663-21-1. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2008 og er på 506 sider.

Vægt 1,180 kg