Filosofiske udspil

Hans Fink

I Filosofiske udspil analyserer og diskuterer Hans Fink komplicerede begreber som natur, kultur, identitet, værdi og moral. Dette gøres på en afklarende måde, som åbner op for tværfagligt samarbejde. Artiklerne kan læses og bruges hver for sig, men læst i sammenhæng tegner de omridset af en åben og pragmatisk filosofisk naturalisme, der forstår den filosofiske begrebsanalyse som en særligt specialiseret, men altid fuldt integreret, del af sin tids videnskab og kultur.

179,00 kr.

“Det er et gennemgående tema, at det både er ufrugtbart og unødvendigt at modstille humaniora og naturvidenskab. Har man først tænkt kultur og natur fra hinanden, skaffer man sig uoverkommelige og dybere set overflødige problemer med at tænke dem sammen igen. Vi skal hverken mystificere det menneskelige eller trivialisere det naturlige. Det prøver jeg at skrive så enkelt og uteknisk om, som spørgsmålenes kompleksitet nu tillader.” – Hans Fink

ISBN: 978-87-88663-80-8. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2013 er på 302 sider.

 

Uddrag af anmeldelse i Filosofiske anmeldelser:

“Med artikelsamlingen Filosofiske udspil har Hans Fink givet filosofiske sjæle et godt udgangspunkt for relevant debat.”

“Finks mål med Filosofiske udspil er … at skrive så uteknisk som muligt, om de filosofiske emner, han har på hjerte. Dette lykkes helt igennem. Selv når abstraktionsniveauet øges, formår han med sin klare og forklarende stil sprogligt at gøre pointerne forståelige, men også med gode eksempler at give læseren indblik i, hvad hans tanker udspringer af..”

“I forhold til de videnskabelige emner, han tager op – sammentænkning af humaniora og naturvidenskab samt filosofifagets interne problemer – er værket yderst relevant læsning for alle med filosofisk interesse.”

– Jonas Thy Østergaard

Læs hele anmeldelsen her: www.dm.dk/~/media/Billeder/DivFormater/FaglighedViden/UddDidaForsk/DanskFilosofiskSelskab/FilosofiskeAnmeldelserNr12crg12c2013%201.pdf

 

Vægt 0,560 kg