En introduktion til Ernst Cassirer

En indføring i Ernst Cassirers filosofiske forfatterskab ved ARNE JØRGENSEN med særlig vægt på ideen om symbolsk prægnans

Ernst Cassirer er en af de fire “Filosofiske Troldmænd“, som fremhæves i Wolfram Eilenbergers bog om 1919, hvor de yngre filosoffer Ernst Cassirer, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger og Walter Benjamin – ifølge Eilenberger – var i færd med at sætte en ny dagsorden for det 20. Århundredes filosofi.

KØB BOGEN VED DIN E-BOG FORHANDLER !!!

80,00 kr.