Body Language and the Living Look. A Manual for reading Wittgenstein´s Nachlass. En E-bog af STEEN BROCK

En indføring i Ludwig Wittgensteins forfatterskab 1929 – 1951 baseret på hundredvis af originale manuskripter, og ikke på de stærkt reviderede papirbogs udgaver, der er udgivet af Blackwell/Suhrkamp siden 1953. Bogen viser, hvorledes al sprog, tænkning og psykologi har sin rod i kropssproget, sådan som dette er formet i bestemte kulturelle rammer. Bogen viser, hvorfor det er Goethe som er Wittgensteins indholdsmæssige udgangspunkt. Ligesom bogen viser, at det er Kants arkitektoniske system, som danner det metodiske grundlag for Wittgensteins tekster. Bogen viser, at Wittgenstein i perioden 1929 – 1951 havde 6 forskellige projekter. Kun et af disse projekter er “Filosofiske undersøgelser”. Og den bog, der i 1953 blev udgivet med denne titel er IKKE en del af dette projekt. Bogen gennemgår tre versioner af “Filosofiske undersøgelser” og viser, at disse tekster har en opdeling som Kants første Kritik; en formlære, en analytik og en dialektik.

Sé 40 siders gratis uddrag på GOOGLE BOOKS  her

https://books.google.dk/books?id=uvHSEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA16&dq=body+language+living+look&hl=da&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

189,00 kr.