JØRGEN HUSTED: Etik, moral værdier

Jørgen Husted fremstiller de dominerende positioner inden for moralfilosofien fra antikken til i dag belyst med righoldige eksempler fra dagligdagens situationer Netop ved at fastholde vores dagligdags selvforståelse; menneskelivet som vi kender det, formidles de store moralfilosoffers tankegods på en klar, letforståelig og vedkommende måde 414 sider 96 kr.

Derpå følger 7 kapitler om de fremtrædende syn på et godt liv og spørgsmålet om livets sande værdier. Gennemgående temaer er medmenneskelighed, næstekærlighed, sympati, respekt eller anerkendelse, menneskeværd, lykke, en mening med livet og det at lykkes som menneske. I løbet af diskussionerne når bogen frem til at tilbyde svar på de nævnte spørgsmål. Den afrundes med et udførligt begrebsleksikon.

KØB BOGEN VED DIN E-BOG FORHANDLER !!!

Jørgen Husted er lektor i filosofi, Aarhus Universitet, og fhv. medlem af Det Etiske Råd. Han har bidraget til Politikens Vor tids filosofi og Politikens filosofileksikon og oversat og skrevet indledning til Wittgensteins Om vished. Han er forfatter til Wilhelms brev. Det etiske ifølge Kierkegaard (Gyldendal 1999), Wittgenstein (Centrum 2000) og J. Husted & P. Lübcke: Politikens filosofihåndbog (Politikens Forlag 2001).

96,00 kr.