Grundlagsproblemer i sygeplejen

Torben K. Jensen m.fl. (red.)

Grundlagsproblemer i sygeplejen er et bidrag til sygeplejens filosofi. De 15 artikler diskuterer etiske og videnskabsteoretiske grundlagsproblemer i sygeplejen, ledelsesfilosofi og sygeplejens placering i samfundet. Under disse fire temaer diskuteres emner som: omsorg, kommunikation, moralsk begrundelse; hermeneutik, heldhedstænkning, fænomenologisk forskning; lederrolle, magt vs. tillid; system vs. livsverden, organisation.

50,00 kr.

Sygepleje har at gøre med det situationsbundne, og hvad der er god sygepleje varierer fra situation til situation. Men hvorfor må (bør) sygepleje være åben og på forhånd udefineret? Hvordan kan man i praksis håndtere denne situationsafhængighed, og hvordan kan faget læres, erfaringer videregives og arbejdet tilrettelægges? Og hvordan kan man udføre sygeplejeforskning og opbygge teori, når sygepleje udøves i “foranderlige situationer” ? Dette er et af de centrale og gennemgående problemfelter i bogen.

Grundlagsproblemer i sygeplejen er en samlet introduktion til og indlæg i den debat, der har løbet om disse emner i mere end et tiår, og er et resultat af et flerårigt samarbejde mellem sygeplejersker og filosoffer i forbindelse med sygeplejerskernes efter- og videreuddannelse.

Grundlagsproblemer i sygeplejen henvender sig til sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og læger – “praktiserende” og/eller engageret i undervisning, fagudvikling og forskning – samt personer, der interesserer sig for (anvendt) filosofi.

ISBN: 978-87-88663-30-3. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 1990 og er på 357 sider.