Perspektiver på pleje

Torben E. Andreasen (Red.)

Plejeområdet er i disse år under pres. Det skyldes ikke mindst de store forandringer, området undergår i takt med, at krav om rationalisering, kvalitetskontrol, centralisering, privatisering m.v. skal realiseres. Det kan derfor næppe betvivles, at en vis tvivlrådighed er fremherskende. Gør man det som plejer godt nok over for dem, man skal yde en plejeindsats? Mere grundlæggende: Hvad er i grunden god pleje?

279,00 DKK

Ved at anlægge forskellige perspektiver på det at pleje andre mennesker søger Perspektiver på pleje at indkredse det værdifulde i plejegerningen – altså plejens værdigrundlag – og herigennem at kaste lys over selve det grundlæggende i enhver form for pleje. Spørgsmålene, der undersøges, er spørgsmål om selve det at pleje, spørgsmål om pleje af svage ældre, af somatisk lidende, af psykisk lidende, af somatisk og psykisk lidende, spørgsmål om rummets og madens betydning i og for plejen samt spørgsmål om plejens samfundsmæssige og ledelsesmæssige indplacering.

Perspektiver på pleje består af originale bidrag, skrevet af en række fagfolk, som forsker i plejens karakter, praktiserer pleje, gør sig overvejelser over de filosofiske sider ved plejemæssig praksis, og som alle er stærkt optagne af spørgsmålet om, hvorledes vi opnår det, vi alle tilstræber, nemlig en så god plejeindsats som overhovedet muligt.

Tematisk falder Perspektiver på pleje i 5 dele:

Grundlæggende pleje

Plejekulturen, magten og den enkelte

Mad, magt og rum

Demens, psykisk sygdom og pleje

Ledelse, samfund og pleje

Perspektiver på pleje er redigeret af Torben E. Andreasen, som er adjunkt i medicinsk filosofi og videnskabsteori ved Aarhus Universitet.

ISBN: 978-87-88663-61-7. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2008 og er på 410 sider.

 

Vægt 0.980 kg