Modernitetens ubehag, autencitetens etik

Charles Taylor

Modernitetens Ubehag – Autencitetens Etik er et selvstændigt led i, men samtidig en opsamling på, Charles Taylors overordnede projekt. Modernitetens Ubehag – Autencitetens Etik sætter fokus på tre centrale kilder til bekymring eller ubehag ved, hvad der opleves som forfald eller tab i den moderne tid; individualismen, den instrumentelle fornuft og den politiske lede.

179,00 DKK

Charles Taylor hører til blandt tidens mest anerkendte filosoffer. Han er én af de få tænkere, hvis værker læses med stor interesse i en lang række forskellige sammenhænge og discipliner. Omdrejningspunktet for Carles Taylors forfatterskab er modernitet, mening og moral – det vil sige vor samtid, det menneskelige selv og værdiernes status. Han giver en kompleks og kritisk beskrivelse af hvad det vil sige at være et selv i den moderne verden. Hermed taler han sig ind i og op imod verserende debatter i såvel den brede offentlighed som en lang række fagdiscipliner.

Et af de dominerende træk ved den moderne tid er, at mennesket er overladt til at finde sig selv af egen kraft og i egen ret – som et autentisk selv. Op imod stærke strømninger i tiden, der gør idealer og værdier til en privat sag, hvorom andre ikke skal dømme, peger Taylor på, hvordan vi med rimelighed kan diskutere idealer og værdier. Og han argumenterer for, at vi for overhovedet at forstå vore idealer og værdier må diskutere såvel deres gyldighed som hvorvidt og hvorledes de gør sig gældende. Det gælder også for en fyldestgørende forståelse af tanken om selvrealisering og autencitetens etik.

Modernitetens Ubehag – Autencitetens Etik indledes af en fyldig introduktion til Charles Taylors forfatterskab.

ISBN: 978-87-88663-49-5. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2002 og er på 152 sider.

Vægt 0.260 kg