Hvorfor verden ikke findes

Markus Gabriel

Hvad er verden? Hvad vil det sige at eksistere? Hvad er det særegne ved menneskets eksistens? Gabriel optegner på en overbevisende måde sit filosofiske standpunkt, den nye realisme, igennem bl.a. subtile begrebsafklaringer i denne nye oversættelse, som på dansk hedder Hvorfor verden ikke findes.

199,00 DKK

Som det allerede er antydet i titlen, forsøger Markus Gabriel, Tysklands yngste filosofiprofessor nogensinde, på provokerende vis at besvare en række af filosofiens væsentligste spørgsmål: Hvad er verden? Hvad vil det sige at eksistere? Hvad er det særegne ved menneskets eksistens? Hvad vil mening sige? Gabriel optegner på en overbevisende måde sit filosofiske standpunkt, den nye realisme, igennem subtile begrebsafklaringer- og distinktioner, klare og velsmurte argumenter for og imod nogle af filosofiens sværvægtere, såsom Kant, Hegel, Wittgenstein og Habermas, samt muntre og tankevækkende eksempler fra kunst- og filmverdenen.

Endda så overbevisende, at bogen er blevet solgt i over 60.000 eksemplarer i Tyskland. Desuden er den oversat til intet mindre end 13 forskellige sprog, og må betragtes som en international bestseller. Et af bogens særkender er den udtalte kritik af naturalismen, som Gabriel anser for at være en af vor tids fremherskende ideologier. Han betragter den som værende ligestillet med enhver anden teori, der fejlagtigt mener at kunne sige noget om absolut alting. Men det er umuligt, for verden, den absolutte genstand, findes ikke.