Folkeskolens filosofi

Lise Marie Andersen m.fl. (red.)

Den nye folkeskolereform har slået fejl. Hvorfor? Fordi man inden vedtagelsen af reformen ikke læste og forstod denne bog: DANNELSESIDEALET er ikke YT, det er det vi alle sammen mangler i en tid med læring, resultat mål og statslig evaluering af alle offentlige ansatte. Bevar FOLKEskolen er budskabet i denne bog skrevet af de vigtigste stemmer i tidens debat.

99,00 DKK

Udgangspunktet for Folkeskolens filosofi har været en bekymring for, om ikke erhvervskompetencer tager over i forhold til andre væsentlige målsætninger for, hvordan årene i folkeskolen bør præge børnene. Hvad bliver der af formålene om at danne børnene til menneske- og samfundslivet? Udover at gøre opmærksom på den faktiske udvikling har vi fundet det værd at genformulere, hvorfor andre idealer end opøvelsen af erhvervskompetencer er væsentlige.

Folkeskolens filosofi rummer således både analyser af de seneste tendenser, grundige beskrivelser og diskussioner af de mulige idealer for folkeskolen og kritik af tendensen til at lade frygten for konkurrencekraften definere, hvad de grundlæggende idealer, vi vil præge børnene med i skolen, skal være. Antologien kunne have heddet folkeskolens formål, men hedderFolkeskolens filosofi. Det skyldes både, at den handler om den “filosofi”, der gælder og bør gælde i skolen, og fordi den først og fremmest rummer bidrag fra filosoffer og idéhistorikere.

Vægt 0.860 kg