Filosofiens, sprogets og matematikkens grundlag

Gottlob Frege

Eminent dansk oversættelse af nogle af Gottlob Freges vigtigste filosofiske tekster.

Gottlob Frege – grundlæggeren af den moderne analytiske filosofi. Freges status som klassiker er blevet tydelig her ved årtusindeskiftet. Om nogen står han som én af de store faderskikkelser i det 20. århundredes filosofi, på en måde som gør en sammenligning med filosoffer som Platon, Aristoteles, Descartes Kant og Hegel relevant.

149,00 DKK

Frege står som en af fadeskikkelserne i det 20. århundredes filosofi. Det skyldes to ting. Dels at Frege kan opfattes som stifteren af den analytiske tradition i den moderne filosofi, dels at Frege kom til at få en markant (og vel at mærke meget forskelligartet) indflydelse på en lang række af århundredets betydningsfulde filosoffer. Uanset hvilken tradition man beskæftiger sig med indenfor moderne filosofi må man indlade sig på en kritisk dialog med Frege.

I denne oversættelse er en række af de væsentligste tekster fra Freges forfatterskab samlet. Udover alle de væsentligste artikler fra Freges hånd er der også blevet plads til Grundlagen der Arithmetik, der er Freges nok mest revolutionerende filosofiske værk. Det er med denne bog, at filosofien får et “linguistic turn”, som det kaldes, og det er her, de banebrydende ideer om identitet og analycitet formuleres, som med rette har sikret Frege en plads blandt filosofiens klassikere.

Oversættelsen er desuden suppleret med en grundig introduktion til Freges samlede tankeunivers ved Lars Binderup.

ISBN: 87-88663-48-5. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2002 og er på 265 sider.

 

Vægt 0.620 kg