Filosofi, teologi, pædagogik

Friedrich Schleiermacher

Hvad har religion, pædagogik og filosofi at gøre med hinanden? Skal vi have religiøse skoler eller kristne bibelskoler i enhver folkeskole i DK. Hvorfor ikke bare glemme kristendommen og blive moderne samfundsborgere? For første gang forelægger Schleiermachers skelsættende, tankevækkende, værker på dansk. Læs det før din medborger!

99,00 DKK

Det er uomstridt, at Schleiermacher – lidt forenklet udtrykt – gør teologien moderne og for så vidt kan gøre krav på bred opmærksomhed. Det er uomstridt, at han er en af pædagogikkens grundlæggere og som sådan er genstand for en stor og vedvarende interesse inden for denne. Det er ikke uomstridt, men møder dog voksende anerkendelse, at han også som filosof har en markant og selvstændig røst, som fortjener at blive hørt sammen med denne frugtbare periodes øvrige tænkere. Derfor bør Schleiermachers betydeligste arbejder også foreligge på dansk.

Bogen indeholder oversættelser af en række hovedtekster – i deres helhed eller længere sammenhængende uddrag – fra Schleiermachers sene filosofiske, teologiske og pædagogiske forfatterskab og centrale afsnit af det tidlige hovedværk Om religionen: Taler til de dannede blandt dens foragtere.

ISBN: 978-87-88663-56-3. Bogen er udgivet på Forlaget Philosophia i 2010 og er på 430 sider.

Vægt 1.040 kg